efternavn: Præstegaard

om efternavnets oprindelse, slægtsforskning og links

Efternavnet Præstegaard

Faste slægtsnavne, hvor børn får samme efternavn som faderen, er først blevet indført i Danmark i løbet af 1800-tallet. Undtaget herfra er adelen, som har anvendt slægtsnavne i 500 år.

Tidligere fik sønner efternavnet Jensen (Jens'søn), og døtrene fik efternavnet Jensdatter, hvis faderen hed Jens. Ældste søn fik ofte faderens eller bedstefaderens fornavn og det medførte at populære fornavne afspejledes i efternavne, og mange fik efternavne som Jensen, Hansen og Andersen.

Myndighederne indførte ved love i 1828 og 1856 at alle nyfødte skulle registreres med faste slægtsnavne. Det kunne være  -sen-navnet efter faderen, faderens tilnavn eller stednavn. Herefter lå efternavnet fast.

Efternavnet Præstegaard kan derfor stamme fra at familien boede på præstegaarden eller havde tilknytning til præstegaarden. Præstegaard blev registreret flere steder i Danmark som slægtsnavn, bl.a. i Viborg og i Salling.

 Per 1. januar 2006 bæres efternavnet Præstegaard af  242 personer.

Søren Præstegaard, Roskilde, 19. dec.  2010